Projecte +QPalabras

El projecte +QPalabras vol promoure la iniciativa local d’un grup de pares guineans. L’atenció del nens sords a Guinea fins aquest moment no estava contemplada.

+QS recolza aquesta iniciativa assessorant en l’organització i formació a l’Asociación de Padres de Niños Sordos a Guinea Equatorial.

Al llarg de l’any 2012 va iniciar-se la valoració mèdica d’un grup de nens de Bata. Es van realitzar estudis d’audiometria i vàrem començar a planificar una intervenció més directa. L’any 2013 es van proporcionar audiòfons, dur a cap valoracions mèdiques per par d’un equip d’ORL i impartir formació de suport a pares, mestres i personal sanitari relacionats amb l’entorn dels nens.

Share