Projecte PISE

El projecte PISE ha evolucionat amb el pas del temps. Actualment està centrat en la formació de recursos humans sanitaris qualificats que permetin a Guinea Equatorial comptar amb un nombre adequat d’especialistes en les àrees de major necessitat. S’han realitzar diverses activitats acadèmiques com ara el Primer Congreso Médico-Odontológico al mes d’agost del 2012 a Bata, un esdeveniment científic en qual hi van participar 15 especialistes de diferents àrees, amb una assistència mitjana per conferència de 60 persones i un total de 150 inscrits. Per primera vegada al país, es van difondre operacions quirúrgiques directament a l’aula de conferències, a més a més es van utilitzar mitjans audiovisuals que van permetre la interacció entre els ponents i els assistents.

El mes de juny del 2013 es va dur a cap el 2º Congreso de Ciencias Médicas y de la salud amb la col·laboració de 26 especialistes espanyols. L’esquema del congrés va estar modificat, de manera que la campanya d’assistència mèdica anomenada des del 2012 +Q1 Semilla, pogués integrar l’atenció de pacients la formació acadèmica.

L’objectiu principal d’aquesta segona trobada entre formadors espanyols, personal sanitari de l’Hospital Regional de Bata i estudiants de la Facutad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), era motivar als sanitaris guineans a formar part del programa d’educació que l’ONG està dissenyant en diferents àrees.

Amb posterioritat es van celebrar el tercer i el cuarto congreso de Ciencias Médicas y de la Salud.

Als següents vídeos pots trobar més informació sobre aquest projecte.

Share