Projecte PAMI

Mitjançant aquest projecte, es duen a terme trasllats a Espanya de pacients diagnosticats d'una patologia greu que posi en perill la seva vida o que sigui clarament invalidant pel malalt, el tractament de la qual no es pugui realitzar en cap cas en el seu país d'origen. Per l'acceptació d'un determinat cas, cal que s'acompleixin una sèrie de requisits.

Portem a terme la gestió de tots els tràmits de visat, viatges, atenció hospitalària, allotjament, manutenció, medicaments, controls mèdics posteriors i remissió al seu lloc d'origen.

Aquests són alguns dels pacients, que a dia d'avui, han estat tractats a Espanya:

Per a dur a terme aquest projecte ha estat fonamental l'ajuda i la solidaritat dels nostres voluntaris i voluntàries. Sense ells i elles no seria possible fer tot allò que es necessari per portar i atendre als pacients. Moltes gràcies a tots i totes!

Si vols saber el que significa ser un voluntari o voluntària de +QS, pots mirar el vídeo següent, en el qual alguns dels nostres voluntaris i voluntàries expliquen les seves experiències en l'allotjament i tracte amb els pacients.

En el següent vídeo pots veure una part del nostre treball realitzat gràcies al compromís de tots i totes.

Share