Criteris del projecte PAMI

Pel que fa al projecte PAMI, valorem cada cas de forma individual. Malgrat tot, els criteris que a priori hauria d'acomplir un potencial cas per ser traslladat a Espanya rebre tractament són els següents:

  • El pacient ha de patir una malaltia greu o invalidant, el tractament de la qual no pugui realitzar-se sota cap circumstància en el seu país d'origen.
  • El pacient ha de disposar d'un estudi de diagnòstic complert, inclòs un informe mèdic i les imatges de les proves realitzades per l'esmentat diagnòstic (TAC, radiografies simples, ecocardiogrames, etc.)
  • El cas del pacient ha de ser potencialment curable (s'exclouen casos de trasplantament i càncers que necessitin un tractament quimioteràpic llarg o crònic).
  • El pacient ha de poder tornar al seu país després del tractament (s'exclouen aquelles malalties i tractaments que necessitin que el malalt es quedi a viure a Espanya pel tipus de pacient o el tractament que ha de seguir).
  • El pacient ha de tenir un familiar disposat a acompanyar-lo en el viatge (només un acompanyant per pacient) assumint la seva atenció durant tot el procés i la responsabilitat de la presa de decisions mèdiques. En cas de menors d'edat, l'acompanyant ha de ser el seu tutor legal.
  • En cas de defunció, l'acompanyant no reclamarà la repatriació del cadàver.
  • El pacient i el seu acompanyant han de comprometre's a tornar al seu país d'origen després de completar-se el tractament.
  • Si es necessita un tractament mèdic crònic (pastilles, etc.) després del tractament quirúrgic i, es disposa d'elles en el seu país, el malalt ha de comprometre's a encarregar-se d'aconseguir-les, assumint el cost si aquest és raonable, amb la idea de minimitzar la dependència o el paternalisme de per vida.
  • El pacient i la seva família tractaran d'assumir les despeses econòmiques del desplaçament a Espanya.
Share