Segona part de la campanya +Q1 Semilla

Com part de la campanya +Q1Semilla – Guinea 2012, a més a més de la ciutat de Bata, +QS va portar per primera vegada a Evinayong un equip portàtil d’odontologia amb que tenia previst atendre aproximadament a 100 pacients. L’expectativa de la població va sobrepassar els postres càlculs i es va arribar a doblar el nombre de persones ateses. A Evinayong, com a la resta del país, la visita d’un odontòleg és una “novetat”, ja que no existeix aquest servei i la única possibilitat de rebre aquest servei per part de tots els habitants de la província és desplaçar-se fins a Bata on el Server és limitat i costós. Donem gràcies a Déu per haver pogut ser d’ajut en un lloc tan necessitat.

En les imatges podem veure:

L’estat actual de la única cadira dental disponible a l‘Hospital. Per suposat, aquesta cadira ja està fora de servei.

Quiròfan de l’Hospital Provincial de Evinayong on vàrem instal·lar el material i equipament que vàrem portar d’Espanya. Part d’aquest material va ser donat per Proclinic, Dentaid, Kern Pharma, clíniques dentals privades, ONG’s amigues com DentalCoop i Africadent, a més del 80% de la medicació, material fungible i instrumental que va poder ser adquirit per +QS gràcies als donatius dels seus socis, sòcies, amics i amigues, en campanyes com la del Teaming (1 € / mes) i el recolzament a activitats com el mercat solidari del mes de juny realitzat a Barcelona.

+QS ha complert amb un dels seus objectius més importants: integrar a persones locals al seu equip de treball per a iniciar la seva formació i, d’aquesta manera, cercar la “transferència de coneixements”, una de les bases fonamentals de la cooperació internacional.

Coordinadors locals van participar en el training de pacients recolzats per l’equip de +QS desenvolupant na activitat que ells mateixos van liderar.

La llengua habitua a Guinea Equatorial és l’espanyol però algunes persones només parlen una de les 5 llengües natives del país. L’equip local crea ponts de comunicació que són superats gràcies a la seva participació activa com part integral del projecte.

Tot és possible quan persones disposades a DONAR s’involucren i participen.

GRÀCIES!!! a tot l’equip. GRÀCIES!!! a tots els que han posat la seva confiança en +QS per a portar el Pla de Déu allà on sigui necessari.

Share